MUHAMMED SULU, Ölüm ve Bedensel Bütünlüğün İhlali Halinde Manevi Tazminat, Prof. Dr. Cevdet Yavuz’a Armağan, Cilt 3, İstanbul 2016.

MUHAMMED SULU, Eser Sözleşmesinde Hasarın Geçişi ve Tâbi Olduğu Kurallar, İstanbul Barosu Dergisi,
Cilt 91, Sayı 2017/2, İstanbul 2017.
MUHAMMED SULU, Ticarî Sırların Korunması (The Protection of Trade Secrets), Genişletilmiş ve Gözden Geçirilmiş 2. Baskı, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2017.

MUHAMMED SULU, Ötanazi Üzerine, MÜHF-Hukuk Araştırmaları Dergisi,
Cilt 22, Sayı 1, İstanbul 2016.

MUHAMMED SULU, Rekabet Yasağı Sözleşmeleri, MÜHF- Hukuk Araştırmaları Dergisi,
Cilt 22, Sayı 1, İstanbul 2016.

MUHAMMED SULU, Yazılı Yargılama Usûlünün Usûlî Prosedürü,
Galatasaray Üniversitesi Yüksek Lisans, 2013.

MUHAMMED SULU, Tasarrufun İptali Davalarında Zarar Verme Kastından Dolayı İptal,
Galatasaray Üniversitesi Yüksek Lisans, 2013.

MUHAMMED SULU, Gemi İşletmesinde Karşılaşılan Çeşitli Sözleşmelerin Karşılaştırılması Ve İlişkilendirilmesi,
Galatasaray Üniversitesi Yüksek Lisans, 2014.

MUHAMMED SULU, Damages in Private International Law,
Galatasaray Üniversitesi Yüksek Lisans, 2014.

MUHAMMED SULU, Ötanazi Üzerine,
Marmara Üniversitesi Doktora, 2016.

MUHAMMED SULU, Rekabet Yasağı Sözleşmeleri,
Marmara Üniversitesi Doktora,2015.

MUHAMMED SULU, Eser Sözleşmesinde Hasarın Geçişi ve Tâbi Olduğu Kurallar,
Marmara Üniversitesi Doktora, 2016.

MUHAMMED SULU, Karşılaştırmalı Hukukta Bekletici Sorun,
Marmara Üniversitesi Doktora, 2016.
ILYAS GOLCUKLU. “A Comparative Analysis of the Recent Issues regarding the Freedom of the Press and Freedom of Expression in Turkey: Supremacy of the Turkish Constitution or Criminal Law?” ExpressO (English, 2015).
Available at: http://works.bepress.com/ilyas_golcuklu/1/
ILYAS GOLCUKLU. “Umbrella Clauses in the ICSID Arbitration” ExpressO (English, 2015).
Available at: http://works.bepress.com/ilyas_golcuklu/2/
ILYAS GOLCUKLU. “Mental Injury Claims of International Passenger in Montreal Convention’s Application” Galatasaray University (Turkish, 2016).