Müvekkillerimize, özel finans girişimleri ve kamu özel ortaklıkları projeleri, arsa finansmanı ve alımları, kamu alımları ve ihaleler, imar, planlama ve idari yükümlülükler ile yabancıların satın alma işlemleri ve izinleri dâhil olmak üzere her türlü inşaat ve gayrimenkul yatırımları konusunda hukuki görüş ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

gayrimenkul-hukuku-davalari

Şirket birleşme, devralma ve bölünmeleri, ticari yatırımlar, işletme ve hisse devirleri başta olmak üzere birçok konuda yerli ve yabancı yatırımcı müvekkillerimize Due Diligence süreçleri de dâhil hukuki danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.

sirketler-hukuku

Müvekkillerimize petrol, gaz, rüzgar, güneş, hidroelektrik başta olmak üzere birçok enerji alanında yatırımlarıyla ilgili hukuki danışmanlık vermekte, enerji hukukuyla ilgili tüm ihtilaflarında çözümler sunmaktayız.

enerji-tabii-kaynaklar-hukuku

Patent, faydalı model, marka, telif hakları, endüstriyel tasarım gibi birçok alanda müvekkillerimizin fikri mülkiyet ve sınai haklarını koruyucu ve savunucu yetkin hukuki çözümler sunmaktayız.

fikri-mulkiyet-hukuku

Müvekkillerimize,  idari düzenlemeler ve idari işlemler nedeniyle gerek mahkemeler gerekse idare nezdinde görülen işlemleri ile dava süreçlerinde etkin ve hızlı ihtilaf çözümü hizmeti sunmaktayız.  

idare-hukuku

Müvekkillerimize; iş hukukundan kaynaklanan kıdem tazminatı, işe iade, haklı nedenle fesih gibi birçok hususta danışmanlık hizmeti vermekte, dava süreçlerini etkin bir biçimde takip etmekteyiz.  

is-hukuku

Müvekkillerimize; çeşitli dillerde sözleşmelerin hazırlanması ve sözleşme görüşmeleri dahil olmak üzere hizmetler sunmakta,  bu sözleşmelerden kaynaklanan ihtilaflar da etkin hukuki destek ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.  

borclar-hukuku

Müvekkillerimize; ortaklığın giderilmesi, ölüme bağlı tasarruflar, denkleştirme davaları başta olmak üzere miras hukukuna ilişkin tüm ihtilaflarda hukuki danışmanlık hizmeti vermekte, gerek dava yoluyla gerek uzlaştırma yöntemleriyle etkin hizmetler sunmaktayız.

miras-hukuku

Müvekkillerimizi; globalleşen dünyada etkin bir çözüm metodu olarak yaygın bir şekilde kullanılmakta olan tahkim alanında, tahkim anlaşmasının hazırlanması ve ICSID, ICC gibi kurumlarda ve Ad Hoc tahkimlerinde temsil etmekte ve onlara etkin danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

tahkim-hukuku